Lesovereenkomst

LESOVEREENKOMST
PROCEDURES – HIER STAAN ALLE AFSPRAKEN IN 

 

LESOVERZICHT 
Een week voor de maand begint stuurt het systeem automatisch een overzicht van de reserveringen die in de agenda staan. Indien de planning akkoord voert u de betaling uit voordat de nieuwe maand begint. Indien de planning niet akkoord is ontvang ik graag via Whatsapp voor het begin van de maand de gewenste wijzigingen. Indien er geen wijzigingen komen dient de betaling voor de eerste van de nieuwe maand bijgeschreven te zijn op onze bankrekening. 

De bankgegevens zijn NL55 INGB 0003 3499 92 op naam van Impact PRO.
Zorg altijd dat de voor- en achternaam van het talent en vermeldt ook de maand(en) waar de betaling betrekking op heeft in de omschrijving van de betaling. Indien er nog geen betaling is ontvangen, dan stuur ik als reminder een betaalverzoek, zorg dan aub dat de betaling dezelfde dag wordt uitgevoerd. Zo kan ik de medewerkers op tijd het rooster voor de komende maand melden.

Meestal zijn er 2 of 4 reserveringen in een maand, maar een enkele keer is de maand zo dat er 3 of 5 reserveringen in de maand zijn. Hierdoor kunnen de kosten per maand een enkele keer per jaar afwijken. Het aantal reserveringen dat in de planning staat is bepalend. De dagen waarop geen er geen reserveringen mogelijk zijn staan ook in de agenda in het talentenportaal. Dit is bijvoorbeeld op de Kerstdagen, Hemelvaartsdag, Pasen, Pinksteren en op Nieuwjaarsdag.
 
Klopt er iets niet op het reservering-overzicht, laat het dan zo snel mogelijk weten wat er niet klopt. We zoeken het dan zo spoedig mogelijk uit en dat laten we dan natuurlijk weten. U kunt in het talentenportaal alle lessen, betalingen en kosten bekijken. De verrekening wordt mogelijk in de eerstvolgende periode uitgevoerd (dus de periode na de periode waar het overzicht betrekking op heeft).

Houdt er rekening mee dat het overzicht mogelijk niet alle lessen laat zien omdat er wellicht nog verrekeningen plaatsvinden, dit kan gebeuren wanneer er meer geld is overgemaakt dan dat er lessen in de planning stonden voor vorige maand. In de agenda op het Talentenportaal staan alle lessen.

OP TIJD AFMELDEN
Wanneer lessen 4 weken voor de les worden afgemeld, dan worden deze niet in rekening gebracht.
Wanneer de betaling is uitgevoerd en er moet toch een reservering worden afgemeld (meer dan 3x 24 uur voor aanvang van het gereserveerde tijdvak, dit geldt ook voor inhaalmomenten), dan krijg je een inhaalles. De reservering kun je daarmee binnen een jaar inhalen op een moment dat het goed uitkomt. Natuurlijk mag dit ook op een ander moment in dezelfde maand zijn. De inhaallessen zijn op een ander tijdstip dan de reguliere reservering, maar het mag wel aansluiten op de vaste gereserveerde les (voor of na de vaste reservering). Uiteraard moet er dan wel een tijdvak beschikbaar zijn. De beschikbaarheid kun je in het Talentenportaal zien in de agenda. Een inhaalles mag ook samen met een normale les (achter elkaar) verplaatst worden, beiden vinden dan plaats op een ander moment. We helpen graag zoeken naar een geschikt moment.

AFMELDEN LAATSTE MOMENT
In het geval dat je minder dan 3x 24 uur voor de geplande reservering af moet melden door omstandigheden, dan kan het zijn dat die reservering wordt berekend. Ik kan namelijk in die korte periode niet zomaar een ander talent inplannen. Het weekend telt ook door in de 3x 24 uur. Het kan dus gebeuren dat een reservering afgemeld wordt en dat er geen inhaaltegoed wordt gegeven. Heb je een nieuw moment om de afgemelde reservering in te halen gevonden in de agenda van het talentenportaal, app die dan even door. We kijken dan samen wat we kunnen plannen.

Afmelden mag altijd, maar tijdig afmelden voorkomt dat de ‘afgemelde les’ berekend wordt. 

INVAL DOCENT
Indien een docent een les niet kan verzorgen, dan proberen we altijd om een vervangende docent te regelen. Wanneer er voldoende tijd is, dan laten we dat altijd vooraf weten. Een enkele keer kan het gebeuren dat er te weinig tijd is om de leerlingen op de hoogte te brengen. In deze lessen proberen we om een losstaand lesonderdeel te verzorgen zodat de lessen met de reguliere docent de volgende keer gewoon verder kunnen gaan. 

AFMELDINGEN DOOR DOCENT
Indien de docent een reservering moet afzeggen, dan worden deze reserveringen niet berekend en worden deze verrekend in de volgende periode. Indien mogelijk, dan kan de reservering in overleg verzet worden. Dit is niet verplicht, maar het mag altijd wel. Stuur ons een berichtje als je de les wilt verplaatsen.

VOORUIT PLANNEN
Mocht je al langer van te voren weten dat een reservering niet door kan gaan, dan kun je deze afmelden in de agenda. Wanneer dit 4 weken voor de les gebeurt, dan worden de afgemelde reserveringen ook niet berekend. Het is dus altijd aan te raden om de agenda tijdig bij te werken. Vermeld altijd een korte toelichting (dit mag bijvoorbeeld zijn: afgemeld door …. op …..). Ik zie dan dat de afmelding geen vergissing van de docent of het systeem is.

VAKANTIES & SPECIALE DAGEN 
In de meeste gevallen gaan de reserveringen gewoon door (ook) in de (school)vakanties. Natuurlijk is het niet verplicht om dan lessen te volgen, maar ons advies is om dat tijdig in de planning van het systeem aan te passen want dan worden die afgemelde reserveringen ook niet berekend. Indien de reserveringen niet afgemeld zijn, dan gaan we er vanuit dat de talenten de les volgen.
 
Indien er speciale dagen zijn zoals Kerst, Pasen, Hemelvaart: dan is in het systeem te zien of er lessen zijn. Op de overzichten zal dit ook verwerkt zijn. Uiteraard mag je altijd kijken of er dan een andere dag / tijd beschikbaar is om die les toch te kunnen volgen! Dit is niet verplicht maar mag natuurlijk wel.

LANGERE PERIODES AFMELDEN 
Wanneer u voor langere periodes afmeldt buiten de reguliere vakanties om, dan kan het zijn dat bepaalde regelingen / kortingen (zoals Sjors Creatief via de basisscholen) vervallen. Het kan dus gebeuren dat u bij het hervatten van de lessen in een andere prijscategorie komt. 

INHAALTEGOEDEN 
De inhaaltegoeden die je krijgt bij afmelden van een reservering van een les zijn maximaal een jaar geldig, daarna vervallen ze. Inhaaltegoeden worden niet in geldbedragen teruggestort. Inhaaltegoeden kunnen niet worden gebruikt als betaling voor een ‘reguliere reservering’, maar kunnen wel worden gebruikt voor reserveringen op een ander tijdstip dan het reguliere tijdvak. Dit kunnen reserveringen zijn die aansluiten op het vaste tijdvak (mits het aansluitende tijdvak beschikbaar is). Check regelmatig in het systeem of er een dag en tijd bij zit waarop je kunt inhalen. Inhaaltegoeden mogen ook door andere leden van het betreffende gezin worden gebruikt en hoeven niet voor dezelfde les te worden gebruikt. Er kan dus gewisseld worden binnen het gehele aanbod aan lessen. Mogelijk zijn er wel verrekeningen indien de lesvorm of lesduur sterk afwijkt. We zullen dit altijd vooraf overleggen.
Inhaaltegoeden kunnen enkel gebruikt worden in maanden waar ook normale lessen in de planning staan.

INHALEN BIJ EEN ANDERE DOCENT
Soms komt het inhalen op dezelfde dag niet gunstig uit en soms is er bij een andere docent op een andere tijd of andere dag een betere tijd beschikbaar. Wanneer je een les bij een andere docent wilt inhalen (de docent moet dan uiteraard wel die lessen geven), dan kan dat. Laat het per Whatsapp weten bij welke docent je wilt inhalen, dan zet ik het benodigde inhaaltegoed om naar de betreffende docent.

EEN RESERVERING PLANNEN VOOR VANDAAG / ZELFDE DAG
Wil je binnen 12 uur een reservering plannen? Neem dan altijd even per WhatsApp contact op, anders bestaat de kans dat ik de melding over het hoofd zie. Wil je de reservering binnen 12 uur plannen, dan kan dat niet meer via het systeem. In overleg kan het mogelijk nog wel via WhatsApp. Stuur gerust een bericht met de dag en tijd waarop je een les wilt volgen. De reservering kan pas doorgaan als ik deze bevestig via WhatsApp.

MEER GAAN LESSEN 
Wanneer je structureel meer gaat lessen, dan wordt de prijs per les meestal iets lager. Het aantal lessen per maand per gezin is bepalend.  
 
MINDER GAAN LESSEN 
Wanneer je structureel minder gaat lessen, dan wordt de prijs per les mogelijk iets hoger. Het aantal lessen per maand per gezin is daarbij bepalend.
 
GROEPSLES INHALEN
Wanneer je een groepsles gaat inhalen als individuele les, dan wordt hiervoor een omreken-sleutel toegepast. Strikt genomen zou het inhalen van duo-les (als individuele les) inhouden dat de helft van de lestijd kan worden ingehaald. Met 2 inhaaltegoeden kun je dan een les als individuele les inhalen.

SAMENSTELLING GROEP WIJZIGT
Wanneer de samenstelling van een groep wijzigt, kan dit gevolgen hebben voor de kosten per les. Ik zal dit altijd vooraf bespreken.

NIEUWE LESTIJD 
Wil je alle reserveringen vanaf een bepaald moment wijzigen omdat een andere planning beter uitkomt, stuur dan even een appje vanaf wanneer de wijziging in moet gaan en op welke tijd je wilt gaan lessen. De wijziging wordt dan verwerkt. Ik heb daar wat uitgebreidere mogelijkheden voor in het systeem. Houdt er wel rekening mee dat het gewenste tijdvak wel iedere week vrij moet zijn.

STOPPEN MET LESSEN
Talenten die stoppen met lessen mogen dit per Whatsapp doorgeven. De wijzigingen gaan de volgende periode in. Eventuele tegoeden worden niet teruggestort. Inhaallessen die nog open staan kunnen niet worden gebruikt om de reguliere lestijd door te laten lopen. 

BETALINGEN PER MAAND VOORAF
De betalingen voor de komende maand dienen voor de 1e van de maand te zijn bijgeschreven op de rekening van Impact PRO. De betaling is een bevestiging dat de genoemde data in de agenda plaats kunnen vinden.

BETAALVERZOEKEN
Ontvangt u een betaalverzoek? Dan is dit puur om het u eenvoudiger te maken om het juiste bedrag over te maken. Een betaalverzoek wordt ergens in de week voor de nieuwe maand verstuurd, dit hoeft niet altijd eenzelfde dag te zijn, Op het betaalverzoek staat een geldigheidsduur van de betaallink. Deze geldigheidsduur is in vrijwel alle gevallen veel langer dan de betaaltermijn. De geldigheidsduur van de link staat los van de betaaltermijn (die blijft voor de 1e van de maand). Natuurlijk mag u altijd het juiste bedrag zelf overmaken.

VERREKENING
Mocht het zijn dat er een verschil is tussen de betalingen en het aantal lessen, dan wordt dat de volgende periode automatisch gecorrigeerd. Het is mogelijk om voor een langere periode vooruit te betalen. Het bedrag dat overgemaakt wordt, dat verschijnt als tegoed op het overzicht. Tegoeden mbt de lopende maand worden niet teruggestort bij het beëindigen van de lessen.

PRIJZEN & PRIJSWIJZIGINGEN
In het geval er specifieke afspraken gemaakt zijn voor lesprijzen en betalingen, dan mag die prijs de besproken periode (voor scholieren meestal het hele schooljaar en vervolgens tot het einde van dat lopende kalenderjaar) gebruiken. Na die periode gelden de reguliere tarieven. We zullen wijzigingen altijd vooraf melden.
Mocht er door omstandigheden buiten onze macht prijswijzigingen noodzakelijk zijn, dan informeren we hier iedereen over. Ons streven is om zo lang mogelijk de prijzen gelijk te houden, zelfs met de huidige inflatie en nu de energiekosten enorm zijn gestegen. 

LOGIN
De link die u kunt klikken voor het Talentenportaal is: https://www.talentenportaal.nl/  

De logingegevens kunnen we altijd opnieuw versturen. Hiervoor mag u ons altijd een appje sturen of zelf een nieuwe wachtwoord aanvragen via de link.

GEZONDHEID & HYGIENE    
Talenten dienen zoveel mogelijk hun eigen instrumenten en/of toebehoren mee te nemen (bijvoorbeeld gitaren, hoofdtelefoons en andere onderdelen die ook als mobiel bedoeld zijn).

Bij ziekteverschijnselen kiezen we graag voor veiligheid & gezondheid en alle handelingen die het verspreiden van virussen tegen gaan. Talenten & bezoekers met koorts, verkouden, hoesten en / of andere verschijnselen vragen we vriendelijk om de les uit te stellen of te verplaatsen totdat de gezondheid weer optimaal is. Hooikoorts en andere niet besmettelijke oorzaken hoeven geen probleem te zijn. 

We verzoeken alle bezoekers & talenten of ze thuis hun handen goed willen wassen.

DRANKJES & VOEDSEL
Uiteraard is het geen probleem om zelf drinken mee te nemen, plaats dit altijd uit de buurt van apparatuur en zo dat het niet om kan vallen. Snoepjes en eten hebben we liever niet in ruimte, dit om de vingers schoon te houden en te voorkomen dat er iets in de apparatuur valt. Het kan namelijk schade en/of technische problemen veroorzaken.

 
 
Mocht er iets niet duidelijk of onjuist zijn, neem dan zo spoedig mogelijk met ons contact op.  
 

Muziekschool Raamsdonksveer –  Creation Time – Impact PRO

Whatsapp & Telefoon: 085 – 047 0464  
www.muziekschoolraamsdonksveer.nl  
www.facebook.com/muziekschoolraamsdonksveer/
https://www.instagram.com/muziekschoolraamsdonksveer/

Toegang voor leerlingen: www.talentenportaal.nl

Het rekeningnummer voor de betalingen is: 
NL55 INGB 0003 3499 92 op naam van Impact PRO