Informatie over de lessen

Bedankt voor de interesse in onze lessen!

Hieronder staat de algemene informatie die geldt voor alle ‘Creatieve Kunst & Cultuur’ lessen die we verzorgen met Muziekschool Raamsdonksveer & Creation Time.

Onze lessen vinden op dit moment plaats van maandag tot en met zaterdag.  De lessen die we geven zijn individueel en duren 30 minuten. Op dit moment hebben we geen groepslessen.
De lessen zijn dagelijks mogelijk tussen 10.00 en 20.30. Op een enkele dag wordt er nog iets langer doorgegaan.

De lessen gaan altijd door, dus de planning blijft vaak ook in vakanties doorlopen.

LESDOELEN
Ouder(s) / Verzorger(s) kunnen kiezen wat het wenselijke lesdoel is. We hebben 2 richtingen:

A. PLEZIER & LEREN (FUN & FUNCTION)
De richting die op lange termijn bijzonder goede resultaten biedt is de richting waarbij plezier, inspireren en motiveren voorop staat. In deze lesvorm zijn opdrachten thuis niet direct het doel van de lessen, maar proberen we om leerlingen zelf actief aan de slag te laten gaan met de onderdelen. Wanneer ze zien hoe leuk het is tijdens de lessen, dan is de kans groot dat ze uit zichzelf steeds meer gaan doen. Bij sommige leerlingen gaat dit vlot, bij andere duurt dit wat langer. Deze lessen kunnen heel goed afgestemd worden op het individu en in veel gevallen past dat goed bij creatieve personen. Vaak wordt er bij jongere talenten deze richting gekozen zodat ze enthousiast kunnen blijven en alle vrijheid hebben om wel of niet oefeningen te doen.

Er zijn veel leerlingen die door de week niet repeteren, maar die toch mooie vorderingen maken tijdens de lessen. Soms is het ook een hele efficiënte en effectieve manier van ontspannen.

B. OPDRACHTGERICHT
De richting waar we opdrachtgericht te werk gaan kent lessen waarin er iedere les een opdracht wordt gegeven en in de volgende les wordt dat huiswerk bekeken. Stapsgewijs worden leerlingen meegenomen op reis door verschillende opdrachten. Deze richting kent een vast patroon en is wat minder individueel gericht. Deze manier van lessen past goed bij leerlingen die wat meer structuur en die aansturing fijn vinden.

Er is geen ‘betere of beste’ methode. Het gaat erom dat de lessen aansluiten op wat het talent fijn vindt en dat kan in de loop der tijd wijzigen. Uiteraard kunnen de richtingen dus ook altijd aangepast worden. Degene die lessen langer volhouden zullen altijd beter worden en dat is niet altijd door ‘huiswerk’ of ‘opdrachten’. Vaak is het ook dat er een bepaald moment komt waarop voor een talent ineens alles op zijn of haar plaats valt. Vanaf dat moment gaan de vorderingen in een stroomversnelling.

NIEUWE LEERLINGEN / DOCENTEN
Tijdens de eerste lessen proberen we de leerlingen vooral op het gemak te stellen. We gaan niet meteen met moeilijke vragen en opdrachten beginnen. Per persoon maken we een inschatting welke lesonderdelen het beste passen bij de leerling. In latere lessen proberen we natuurlijk altijd om iedere keer nieuwe onderdelen te laten zien. Het plezier in de lessen heeft als voordeel dat de leerlingen de onderwerpen ook echt willen leren.

Bij inhaallessen, lessen op een andere dag / tijd, maar ook bij ziekte van een docent kan het gebeuren dat er een les wordt overgenomen door een andere docent. Het kan dan zijn dat de les afwijkt van de reguliere lesvorm. Uiteraard mag de leerling zelf ook aangeven wat de wens is om te doen tijdens die lessen. De lessen worden altijd gegeven door een docent die de betreffende les ook geeft.

Bij sommige leerlingen merken we dat de lessen veel gemakkelijker gaan indien de ouders niet aanwezig zijn. Dit kan per situatie verschillen.

PRIJZEN PER LES
Speciale data zoals de Kerstdagen, waar volgens de planning geen lessen worden gegeven, die worden niet berekend. In het Talentenportaal is de planning altijd snel terug te vinden en kun je maanden vooruit kijken.

Let op:
In de tabellen staan de prijzen voor alle docenten, behalve de lessen die door Fabian worden gegeven.
Fabian doet de lessen voor gevorderden en deze zijn € 5,- per les duurder.

WEKELIJKS LES / 120 MINUTEN PER MAAND

Leeftijd Aantal lessen**
Totaal per gezin
per maand
Prijs* per les
_______________ __ _________________ _ ___________
06 – 20 jaar 4 lessen / 120 minuten € 20,-
21 – 99 jaar 4 lessen / 120 minuten € 25,-

 

LES OM DE WEEK / 60 MINUTEN PER MAAND

Leeftijd Aantal lessen**
Totaal per gezin
per maand
Prijs* per les
_______________ _ _________________ _ ___________
06 – 20 jaar 2 lessen / 60 minuten € 24,-
21 – 99 jaar 2 lessen / 60 minuten € 29,-
.

*Prijs is per 30 minuten individueel les
**Lessen zijn het totaal aantal lessen binnen een gezin, dit kunnen bijvoorbeeld 2 kinderen zijn die om de week les hebben en dat telt als 4 lessen. Het kan ook een kind en een ouder zijn.

De opzegtermijn is 1 maand en opzeggen mag per Whatsapp worden gedaan. Er is dus geen langdurig contract, iedere maand mag men stoppen. Betalingen mbt ‘niet gevolgde lessen’ en afmeldingen worden niet teruggestort.

AFMELDEN (korte versie)
Eén of meerdere lessen afmelden 4 weken voor het begin van de les mag altijd, ruim op tijd afmelden heeft altijd de voorkeur, anders krijgen wij het niet op tijd verwerkt in de overzichten.

Wanneer lessen 4 weken voor de les worden afgemeld, dan worden deze niet berekend. Indien lessen binnen 4 weken voor de les worden afgemeld, dan wordt het een inhaalles. Een inhaalles is een extra les op een andere tijd dan de normale les. Inhaallessen blijven 1 jaar geldig zolang er reguliere lessen in de planning staan. De ouder(s) / verzorger(s) / het talent is verantwoordelijk dat de inhaallessen tijdig in de planning worden gezet. Anders vervalt na een jaar de inhaalles.

Voor de details bij het afmelden kunt u de ‘Afspraken en procedures’ doorlezen. Een link hiervan staat onder aan deze pagina. Er worden geen betalingen teruggestort, behalve wanneer er bijvoorbeeld een betaling dubbel is gedaan.

Tijdige afmeldingen kunnen worden ingehaald (mits meer dan 3 dagen voor de les afgemeld). Inhaallessen kunnen niet worden gebruikt als ‘verrekening’ voor reguliere lessen.

PRIJSWIJZIGINGEN
Prijswijzigingen in de bovenstaande tabel kunnen maximaal 1x per jaar worden doorgevoerd. Eventuele prijswijzigingen worden aangekondigd via het Talentenportaal en via de lesoverzichten.
Indien door onvoorziene omstandigheden een prijswijziging groter dan € 1 noodzakelijk is, dan zullen we altijd iedereen ruim op tijd persoonlijk informeren.
Uiteraard proberen we de prijzen juist niet te verhogen en vaak lukt dat.

ACTIE-PRIJZEN
In bepaalde periodes en voor bepaalde projecten zijn er mogelijk acties. Voor talenten tot 20 jaar gelden deze acties per schooljaar. Voor oudere talenten zijn acties per kalenderjaar.
Een actie geldt maximaal 1 jaar. Mogelijk kunnen we besluiten om een actie toch nog langer te laten lopen, dit kan per situatie verschillen. Na afloop van de actie zal er een prijswijziging volgen.
Wanneer een talent stopt met lessen, dan vervalt ook de actie voor dat talent.

BENODIGDE GEGEVENS
Om de planning goed te laten verlopen hebben we de volgende gegevens nodig:

PER TALENT:
– Voornaam & Achternaam Talent
– Geboortedatum Talent
– Welke activiteit? (bv Zang, Schrijven etc.)
– Wekelijks of om de week lessen?
– Per wanneer mogen de lessen beginnen?

– Keuze wenselijke lesdoel:
(zie info begin van de pagina)
— A. Plezier & Leren
— B. Opdrachtgericht

CONTACT MBT PLANNING & BETALINGEN:
– Voornaam & Achternaam Ouder / Verzorger
– Email Ouder / Verzorger
– Mobiel nummer Ouder / Verzorger

De leerlingen die wat ouder zijn en zelf de planning in de gaten moeten / mogen houden mogen hun 06-nummer doorgeven.
Op de mobiel krijgen ze ongeveer een uur voor de les begint een SMS ter herinnering.
Met een email adres kunnen ze zelf ook inloggen in het Talentenportaal om de planning te bekijken en eventueel aan te passen (mits de ouder daar toestemming voor heeft gegeven).

Creation Time / Muziekschool Raamsdonksveer doet ook mee met de Kindregeling en het Volwassenenfonds. Op deze manier wordt iedereen de mogelijkheid gegeven om lessen te volgen, los van de financiële situatie. Mocht u hier meer informatie nodig hebben, laat het gerust weten of neem contact op met de Gemeente Geertruidenberg.

BESCHIKBAARHEID
Een aantal lessen is wekelijks beschikbaar. Laat het gerust weten als de wens is om wekelijks lessen te volgen. Soms moeten we heel even wat schuiven, maar meestal is er altijd wel een mogelijkheid om lessen wekelijks te volgen. Houdt er rekening mee dat de beschikbare tijden dagelijks kunnen wijzigen en dat de onderstaande info mogelijk verouderd kan zijn.
Er kan altijd gewisseld worden tussen de leslocaties (ook voor eventueel inhalen van lessen).

LOCATIE RAAMSDONKSVEER
Parkeren kan voor het huis, zolang de oprit maar helemaal vrij blijft. Fietsen mogen achter het huis worden geparkeerd of voorbij de poort bij de witte deur (aan de kant van de muziekschool).

DOCENT FABIAN
Lessen voor gevorderden
Alle lessen: Alle dagen (vrij volle agenda)

DOCENT LANA
Piano / Keyboard:
Maandagavond

DOCENT SOLYSE
Piano / Keyboard / Gitaar / Sing N Dance
Dinsdagavond, Woensdagavond, Donderdagavond, Vrijdagavond

DOCENT YEHNNA
Verhalen Schrijven / Fan Fiction / Digitaal Tekenen / Zang / Gitaar beginners / Piano beginners:
Maandagmiddag, Dinsdagmiddag, Woensdagmiddag, Donderdagmiddag, Vrijdagmiddag

DOCENT COEN
DJ / Produceren / Game Design Roblox & Minecraft:
Woensdagavond vanaf 19:00, Vrijdagavond

DOCENT FEMKE
Zang / Keyboard Piano Beginners / Gitaar Beginners / Sing N Dance
Maandagmiddag, Dinsdagmiddag

DOCENT BART
DJ / Produceren / Game Design Roblox & Minecraft:
Zaterdagochtend, zaterdagmiddag

 

LOCATIE DUSSEN

DOCENT MARIT
Keyboard Piano / Zang / Gitaar
Dinsdag 18.30 tot 20.00
Zaterdag 10.00 tot 14.00

(Alle dagen & tijden zijn onder voorbehoud, alles wijzigt nu heel snel door het grote aantal aanmeldingen)

Voor degene die nog meer willen weten over de details van de afspraken en hoe de betalingen exact geregeld zijn:
https://www.muziekschoolraamsdonksveer.nl/lesovereenkomst/